XXI.2 Odměna za pracovní pohotovost (§ 140)

Pracovní pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat za podmínek stanovených v § 95 zákoníku práce.

Odměna za pracovní pohotovost není poskytována za výkon práce, ale za připravenost k výkonu práce. Proto také není mzdou nebo platem, nezahrnuje se do základu pro výpočet průměrného výdělku a není součástí dosažené mzdy nebo platu pro poskytování doplatků při výkonu jiné práce. Pokud dojde k výkonu práce v průběhu pracovní pohotovosti, nepřísluší zaměstnanci odměna za pracovní pohotovost, ale mzda nebo plat, tj. všechny jejich složky, na které zaměstnanci vznikne právo.

Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku.