XX.8 Příplatky

Příslušné právní předpisy (zákoník práce a prováděcí nařízení vlády) upravují následující příplatky:

 • za vedení;
 • za noční práci;
 • za práci v sobotu a neděli;
 • za práci přesčas (viz kapitola XX.9);
 • za práci ve ztíženém pracovním prostředí;
 • zvláštní příplatek;
 • za rozdělenou směnu;
 • osobní příplatek;
 • za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah;
 • specializační příplatek pedagogického pracovníka; a
 • za práci ve svátek (viz kapitola XX.10).

Právní předpisy definují, zda jsou příslušné příplatky obligatorní či fakultativní, tedy zda je zaměstnavatel zaměstnanci při splnění podmínek musí či může poskytnout.