XX.8.9 Specializační příplatek pedagogického pracovníka (§ 133)

Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), se poskytuje měsíční příplatek ve výši 1 000 Kč až 2 000 Kč.

Okruh specializovaných činností, při jejichž výkonu náleží uvedený příplatek, je stanoven v § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.