XIX.6 Mzda za práci v sobotu a v neděli (§ 118)

Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku. Z tohoto znění vyplývá, že minimální výše může být sjednána i nižší, než je uvedené minimum. Pro takový postup by však měly existovat spravedlivé důvody.

V některých mimoevropských zemích připadá obvyklé pracovní volno na jiné dny v týdnu, než jsou sobota a neděle. V tomto případě mohou zaměstnavatelé poskytovat zaměstnancům, které vysílají na práci do těchto zemí, po dobu výkonu práce v zahraničí k dosažené mzdě namísto příplatku za práci v sobotu a v neděli příplatek ve shodné výši za práci ve dny, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.

Tato úprava se použije obdobně i pro poskytování odměny z dohody, přičemž odměna z dohody se pro tyto účely posuzuje jako mzda (§ 138).