XIV.1.2 Spolupráce s odborovými orgány při změně pracovního poměru

Při sjednávání nebo prodlužování či opakování pracovních poměrů na dobu určitou platí pravidla uvedená v § 39 odst. 2 (viz blíže kapitola IV.1.3). Zaměstnavatel se od těchto pravidel může odchýlit pouze za podmínek stanovených v § 39 odst. 4, tedy jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou.

Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, musí být odlišná pravidla pro sjednávání nebo prodlužování či opakování pracovních poměrů na dobu určitou sjednána v písemné dohodě zaměstnavatele s odborovou organizací. Pouze pokud u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí, lze dohodu nahradit vnitřním předpisem zaměstnavatele.

Při převádění zaměstnance na jinou práci, než odpovídá jeho pracovní smlouvě, je nutno toto opatření předem projednat s odborovou organizací, pokud zaměstnanec s takovým převedením nesouhlasí a pokud celková doba převedení přesahuje 21 pracovních dnů v kalendářním roce (§ 46).