XIII.5.3 Přechod výkonu práv a povinností při zrušení organizační složky státu (§ 345)

Ke zrušení organizační složky státu může dojít na základě:

  • zvláštního právního předpisu; nebo
  • rozhodnutí zřizovatele (např. ministerstva).

Pokud zvláštní právní předpis stanoví, že se organizační složka státu ruší, pak tento předpis také stanoví:

  • na kterou organizační složku státu přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zrušené organizační složky státu;
  • organizační složku státu, která uspokojí nároky zaměstnanců zrušené organizační složky státu, popř. uplatní nároky vůči těmto zaměstnancům.

V případě, že se organizační složka státu ruší podle rozhodnutí zřizovatele, přechází výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze zrušené organizační složky státu na zřizovatele. Zřizovatel však může rozhodnout, že tato práva a povinnosti bude vykonávat jiná jím zřízená organizační složka státu.