XII.3.4.8 Jednorázové odškodnění pozůstalých (§ 271i)

Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší:

  • pozůstalému manželovi, partnerovi (dle zákona o 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů) ve výši nejméně 240 000 Kč;
  • nezaopatřenému dítěti, každému ve výši nejméně 240 000 Kč;
  • rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže s ním žili v domácnosti v úhrnné výši nejméně 240 000 Kč. Jednorázové odškodnění ve výši nejméně 240 000 Kč přísluší i v případě, že se zemřelým zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden rodič.

Účelem této náhrady je odčinit nemajetkovou újmu nejbližších pozůstalých způsobenou úmrtím zaměstnance.

Vláda vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, zvýší nařízením výši jednorázového odškodnění pozůstalých. Výše této náhrady může být navíc soudem v konkrétním případě zvýšena.