XI.4.2.5 Právo žádat práci na dálku (§ 241a)  

Požádá-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 9 let nebo zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převážně sami dlouhodobě pečují o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), zaměstnavatele písemně o výkon práce na dálku podle § 317 a zaměstnavatel této žádosti nevyhoví, je povinen to písemně odůvodnit. Ani v tomto případě se neuplatňuje korektiv „vážných provozních důvodů“ na straně zaměstnavatele, tj. nevyhovět žádosti lze i z jiných důvodů než jsou vážné provozní důvody (např. protože povaha práce neumožňuje její výkon na dálku).

Žádost výše uvedených zaměstnanců je tak nenároková, resp. mají nárok pouze na to, aby jim zaměstnavatel nevyhovění žádosti písemně odůvodnil. Na žádosti jiných zaměstnanců nemá zaměstnavatel povinnost ani reagovat, případně nemusí nevyhovění jejich žádostem zdůvodňovat.