XI.4.2.4 Přestávky ke kojení (§ 242)

Vedle přestávek v práci má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnankyni, která kojí své dítě, i zvláštní přestávku ke kojení. Délka a četnost poskytování této zvláštní přestávky je odvislá od toho, jestli zaměstnankyně pracuje:

  • po stanovenou týdenní pracovní dobu (v tomto případě má nárok na každé dítě do konce 1 roku jeho věku čerpat 2 půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících, tj. mezi 13. až 15. měsícem věku dítěte 1 půlhodinovou přestávku za směnu), nebo
  • po kratší, avšak alespoň polovinu stanovené týdenní pracovní doby (v tomto případě má nárok čerpat na každé dítě do konce 1 roku jeho věku jednu půlhodinu za směnu).

Zaměstnankyním, které pracují po kratší pracovní dobu, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby, se přestávky ke kojení nemusí poskytovat.

Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a přísluší za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.