X. Dovolená

Dovolená není zákoníkem práce zvlášť definována. Dovolenou se rozumí zvláštní druh doby odpočinku, kdy zaměstnanec v zaměstnavatelem určeném nebo dohodnutém čase nevykonává práci, nedostavuje se na pracoviště a má tedy pracovní volno určené především ke zotavení, k odpočinutí si od práce a k osobním zájmům.

Zákoník práce podle ustanovení § 211 rozlišuje při splnění stanovených podmínek 3 druhy dovolené:

  • dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část;
  • dovolenou za odpracované dny;
  • dodatkovou dovolenou.

Porušením stanovených povinností na úseku dovolené vztahujících se k délce dovolené za kalendářní rok, k dovolené za odpracované dny, k dodatkové dovolené nebo další dovolené, čerpání dovolené nebo určení jejího nástupu může zaměstnavatel spáchat přestupek nebo správní delikt dle § 16 nebo § 29 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.