Judikát NS 32 Cdo 3790/2014_II

Soud:

Nejvyšší soud

Datum rozhodnutí:

11/02/2016

Spisová značka:

32 Cdo 3790/2014

ECLI:

ECLI:CZ:NS:2016:32.CDO.3790.2014.3

Typ rozhodnutí:

USNESENÍ

Heslo:


Dotčené předpisy:

§ 164 o. s. ř.

Kategorie rozhodnutí:

E


32 Cdo 3790/2014U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Příhodou ve věci žalobkyně České pojišťovny a. s., se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, identifikační číslo osoby 45272956, proti žalované PREOS-WEST a. s., se sídlem v Plzni, Luční 4, PSČ 301 00, identifikační číslo osoby 18251846, zastoupené JUDr. Petrem Hrůzou, advokátem se sídlem v Tachově, náměstí Republiky 58, PSČ 347 01, o zaplacení částky 159 163 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 36 C 322/2013, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 4. 2014, č. j. 61 Co 121/2014-112, takto:

Výrok pod bodem I rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 9. 2016, č. j. 32 Cdo 3790/2014-131, se opravuje tak, že zní:
Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 4. 2014, č. j. 61 Co 121/2014-112, se mění tak, že rozsudek Okresního soudu Plzeň - město ze dne 8. 1. 2014, č. j. 36 C 322/2013-91, se potvrzuje.


O d ů v o d n ě n í:


Ve výroku pod bodem I usnesení ze dne 8. 9. 2016, č. j. 32 Cdo 3790/2014-131, jímž Nejvyšší soud změnil usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 4. 2014, č. j. 61 Co 121/2014-112, tak, že potvrdil rozsudek Okresního soudu Plzeň - město ze dne 8. 1. 2014, č. j. 36 C 322/2013-91, došlo k písařské chybě v čísle jednacím rozsudku soudu prvního stupně.

Nejvyšší soud proto uvedenou zjevnou nesprávnost podle § 243b, části věty před středníkem, ve spojení s § 164 občanského soudního řádu opravil způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 11. 2016


JUDr. Pavel P ř í h o d a
předseda senátu

www.nsoud.cz