Judikát NS 21 Cdo 1739/2016_II

Soud:

Nejvyšší soud

Datum rozhodnutí:

05/11/2017

Spisová značka:

21 Cdo 1739/2016

ECLI:

ECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.1739.2016.3

Typ rozhodnutí:

USNESENÍ

Heslo:

Oprava rozhodnutí

Dotčené předpisy:

§ 164 o. s. ř.

Kategorie rozhodnutí:

E


21 Cdo 1739/2016U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce M. B., zastoupeného Mgr. Ing. Davidem Černým, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova č. 55, proti žalované Star Line - školy v přírodě, s.r.o. se sídlem v Praze 9, Hloubětínská č. 374/10, IČO 29020221, o odškodnění pracovního úrazu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 10 C 70/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. prosince 2015 č.j. 62 Co 402/2015-226, takto:

Výrok II. rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 3. dubna 2017 č.j. 21 Cdo 1739/2016-248 se opravuje tak, že částka, kterou je žalovaná povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení, činí 86.810,- Kč.

Odůvodnění:


Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 3. 4. 2017 č.j. 21 Cdo 1739/2016-248 přiznal žalobci na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně 102.600,- Kč, odvolacího řízení 86.810,- Kč a dovolacího řízení 9.900,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám Mgr. Ing. Davida Černého, advokáta se sídlem v Praze 1, Opletalova č. 55. Při vyhotovování tohoto rozsudku byla v důsledku administrativního pochybení ve výroku II. rozsudku – jak z podrobného odůvodnění vyplývá – namísto správné částky náhrady nákladů odvolacího řízení 86.810,- Kč uvedena nesprávná částka 54.010 Kč. Vzhledem k tomu byla tato zjevná nesprávnost napravena podle ustanovení § 164 o.s.ř. tímto opravným usnesením.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 11. května 2017

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu

www.nsoud.cz