Judikát NS 21 Cdo 1670/2010_II

Soud:

Nejvyšší soud

Datum rozhodnutí:

09/13/2011

Spisová značka:

21 Cdo 1670/2010

ECLI:

ECLI:CZ:NS:2011:21.CDO.1670.2010.3

Typ rozhodnutí:

USNESENÍ

Heslo:


Dotčené předpisy:

§ 164 o. s. ř.
§ 243c odst. 1 o. s. ř.

Kategorie rozhodnutí:

E


NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY 21 Cdo 1670/2010-132


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobkyně Z. B., zastoupené Mgr. Petrem Pazderou, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova č. 1535/4, proti České republice - Archivu bezpečnostních složek se sídlem v Praze 3, Žižkov, Siwiecova č. 2428/2, IČO 75112817, o určení trvání pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 18 C 38/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. ledna 2010, č. j. 21 Co 450/2009 - 89, takto:


Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. srpna 2011, č. j. 21 Cdo 1670/2010-127, se opravuje tak, že bylo rozhodováno o dovolání žalované.

Odůvodnění:


V písemném vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. srpna 2011, č. j. 21 Cdo 1670/2010-127, došlo k chybě v psaní, když v záhlaví tohoto rozsudku je uvedeno, že bylo rozhodováno „o dovolání žalobkyně“, přestože správně mělo být uvedeno, že bylo rozhodování „o dovolání žalované“.

Nejvyšší soud České republiky proto podle ustanovení § 164 . s. ř. za použití § 243c odst. 1 o. s. ř., vydal toto opravné usnesení, jímž označení dovolatele v záhlaví svého rozhodnutí opravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. září 2011

JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu


www.nsoud.cz