IX.1.1.4 Vyslání národního experta

Zaměstnavatel dále může (ale nemusí, není k tomu povinen) zaměstnanci poskytnout pracovní volno i za účelem jeho vyslání jako národního experta do orgánu nebo instituce Evropské unie, do jiné mezinárodní vládní organizace, do mírové nebo záchranné operace anebo za účelem humanitární pomoci v zahraničí.

Zaměstnanci za dobu trvání takového pracovního volna přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

O poskytnutí pracovního volna zaměstnavatel vydá zaměstnanci písemné potvrzení, v němž uvede údaj o délce trvání pracovního volna. Délka takto poskytnutého pracovního volna nesmí přesáhnout dobu 4 let.

Uvedené ustanovení bývá zpravidla využíváno tak, že zaměstnanec vstoupí do pracovního poměru se státem (příslušnou organizační složkou) za účelem, aby mohl být vyslán jako národní expert. Soukromí zaměstnavatelé s tímto ustanovením zpravidla do styku nepřijdou.


Judikát NS: 21 Cdo 1122/2015