IV.1 Pracovní poměr

Pracovní poměr se podle zákoníku práce zakládá:

  • pracovní smlouvou;
  • jmenováním (podle zvláštních právních předpisů nebo u vedoucích zaměstnanců dle § 33 odst. 3 zákoníku práce).

Pracovní poměr se oproti tomu nezakládá volbou, avšak zákoník práce stanoví, že volba může být předpokladem, který předchází sjednání pracovní smlouvy, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo stanovy spolku, odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů.