III.3 Zástupci zaměstnanců

Zaměstnanci mají zásadně právo zvolit si své zástupce, kterými zákoník práce rozumí odborovou organizaci, radu zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Postavení a oprávnění jednotlivých zástupců zaměstnanců se zásadním způsobem liší. Odborová organizace je právnickou osobou a jako taková může i právně jednat a nést důsledky svého jednání. Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví právnickou osobou nejsou.

Oprávnění uzavřít kolektivní smlouvu za zaměstnance, právo na kontrolu, spolurozhodování a rozhodování má pouze odborová organizace. Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci takové oprávnění nemá. Prostřednictvím všech zástupců zaměstnanců pak zaměstnavatel může plnit svoji povinnost informovat zaměstnance o stanovených záležitostech a projednávat se zaměstnanci stanovené záležitosti.