Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Plné znění:

 

 

463

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 15. prosince 2017

 

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

 
 

 
 

§ 1

 

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

 
 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 
 

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

 
 

b) osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč.

 

Stravné

 
 

§ 2

 
 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 
 

a) 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 
 

b) 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

 
 

c) 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 
 

§ 3

 
 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 
 

a) 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 
 

b) 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

 
 

c) 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 
 

§ 4

 

Průměrná cena pohonných hmot

 
 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 
 

a) 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

 
 

b) 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

 
 

c) 29,80 Kč u motorové nafty.

 
 

§ 5

 
 

Vyhláška č. 440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.

 
 

§ 6

 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

 

 

Ministryně:

 

Ing. Němcová, MBA, v. r.