Související informace s pojmem " příspěvek na státní politiku zaměstnanosti"

Kapitoly

XXI.6 Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu