Související informace s pojmem " Pracovní cesta"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 5306/2014 Judikát NS 21 Cdo 4834/2010

Kapitoly

V.2.1 Vyslání na pracovní cestu
XI.4.2.2 Pracovní cesta