Související informace s pojmem " Neomluvená absence"

Kapitoly

X.4.3 Krácení dovolené