Související informace s pojmem " Dosažená mzda"

Kapitoly

XXI.2 Odměna za pracovní pohotovost