XIV.1.3 Spolupráce s odborovými orgány při neomluveném zameškání práce

Zaměstnavatel po projednání s odborovou organizací určuje, zda došlo k neomluvenému zameškání práce (§ 348 odst. 3).